ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีป กำแพงเพชร ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดให้มีการแสดงพิธีเปดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ที่สวยงาม พร้อมด้วย พลุตะไลไฟพะเนียงก้องฟ้า ที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และร่วมกันทำบุญในพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีกิจกรรมยามค่ำคืนระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง พร้อมกันนี้ท่านจะได้พบกับ การออกร้านจำหน่ายอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารถนนคนเดิน ฅนกำแพง การสาธิตการทำกระทงสายและของดีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับชมการแสดงของ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงที่สวยงามและการประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดสาวสองพันปี การประกวด Onemam Onewoman