คุณแก้ว ดร.เสริมวุฒิ ปธ.กฐินสามัคคี ทอดวัดวังไทร ปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ

คุณแก้ว ดร.เสริมวุฒิ ทอดกฐินสามัคคี วัดวังไทร
ปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ

วัดวังไทรทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ที่ถูกน้ำท่วมทุกปีโดยมี บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ที่ วัดอำพาพนาราม(วังไทร) หมู่ 1 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วย บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัดโดย ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมด้วย  คุณวิเชษฐ คุณสิรินาท เพชรพลาย ประธาน บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นน้องชายของ อาจารย์เสนอ คุณอรุณศิริ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กศน.เมืองกำแพงเพชร   และ คุณภูวเดช เพชรพราย รองประธาน คุณเพ็ญโพยม ดาคำ สายเทพศิรินทร์ 9 ครอบครัวฉวีเชื้อชาติ บริษัทจำกัด 35 ลายน์ อินโนเวชั่น คุณนิตยา ชลพันธ์และครอบครัว สายพระราม 9  คุณศุภชัยคุ ณรัตนาจิรันดร  สายสมุทรสงคราม ได้นำคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปบรรยากาศที่วัดอัมพาพนารามหรือ(วัดวังไทร) ในพิธีทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวังไทร ที่แห่แหนกันมาร่วมงาน รวมทั้งคณะบุญผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมากับประธานเจ้าภาพในครั้งนี้ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของเจ้าอาวาส และชาวตำบลวังไทร เนื่องจากไม่เคยมีปรากฏการณ์ ผู้ร่วมบุญณวัดแห่งนี้จนแน่นศาลาการเปรียญ  และหลังจากที่ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เสร็จแล้ว ผู้ร่วมบุญทั้งหลายก็ได้ร่วมรับประทานอาหารหวานคาว ซึ่งจัดขันโตกอย่างสวยงามการศาลาการเปรียญให้ผู้ที่ร่วมบุญได้รับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมทอดกฐินอย่างวัดแห่งนี้ส่วนกำหนดการในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีได้เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ตั้งองค์กฐินสามัคคีณศาลาการเปรียญและตามประเพณีก็จะมีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เย็นฉลององค์กฐินสามัคคีเสร็จแล้วในรุ่งขึ้นของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำเดือน 11 ช่วงเช้าได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และเวลา 9:30 นมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในการนี้ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานทอดกฐินสามัคคีวัดอำพาพนาราม(วังไทร) ที่พึ่งจากลาสิกขามาได้วันแรก ก็ได้ออกสายเดินทางทำบุญทันที ในโอกาสนี้ได้พบปะกับคณะบุญ จากกำแพงเพชรและต่างจังหวัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา บำรุงสถานพยาบาล ล่าสุดได้จัดโครงการคุณธรรมนำการศึกษา ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นผู้รู้ศีล รัตนาศีล และเป็นผู้รักษาศิล เป็นคนดีตั้งแต่ยังเยาว์วัยในสถานโรงเรียน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นคนดี นำพาสังคมนำพาครอบครัว นำพาประเทศ ไปสู่การพัฒนาที่ดี มีความก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งของคนรุ่นหลังต่อไป ด้านพระครูกิตติ วชิรโสภิต เจ้าคณะตำบลวังไทร เจ้าอาวาสวัดอำพาพนาราม(วังไทร) ได้กล่าวกับญาติโยม ที่มาร่วมกฐินสามัคคี กันจนแน่นล้นศาลาการเปรียญว่ารู้ สึกตื้นตันใจที่ชาวพุทธต่างแห่แหนกันมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน ทำให้รู้สึกถึงพลังแห่งการทำความดีของญาติโยม ที่จะมาร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ของวัด ที่ต้องการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ที่ก่อสร้างมากว่า 35 ปี ขณะนี้ในทุกปี ปัญหาอุทกภัย ในตำบลวังไทร ส่งผลให้อุโบสถถูกน้ำท่วมขัง พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ และนับวันอุโบสถจะเสื่อมโทรม ไปจากเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ทางวัดจึงเห็นชอบที่จะดีดอุโบสถขึ้นให้พ้นน้ำ ซึ่งต้องใช้จตุปัจจัยจำนวนมาก จึงได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี แม้ว่าครั้งนี้จะมียอดมียอดกฐินจำนวน 1,225,578 บาทซึ่งเป็นปัจจัยทำบุญจากญาติโยมจำนวนมากแต่ก็คงบอกว่ายังไม่เพียงพอ ยังคงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ต้องการจะทำบุญใหญ่สามารถมาที่วัดอำพาพนาราม(วังไทรได้ทุกวัน //พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร