ตลาดมอกล้วยไข่ จัดระเบียบยกระดับ ตลาดท่องเที่ยว

พ่อค้าแม่ค้าตลาดมอกล้วยไข่ ยกระดับให้บริการลูกค้า และแต่งกายเน้นความเป็นไทย และจัดระเบียบตลาดให้มาตรฐาน จำหน่ายสินค้าด้วยคุณภาพและเป็นธรรม เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว  และต้อนรับผู้ว่าที่จะมาตรวจเยี่ยม จุดขายของฝากแห่งนี้ให้เป็นหน้าตาของจังหวัดกำแพงเพชรผู้สื่อข่าว สถานีข่าวกำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net ได้เดินทางไปสำรวจตลาดของฝากมอกล้วยไข่ หมู่ที่ 21 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดของฝากจังหวัดกำแพงเพชรแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเศรษฐกิจคือกล้วย และพืชชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม กล้วยทอด กล้วยตาก กระยาสารท เมี่ยง เฉาก๊วยชากังราว ซึ่งเป็นของฝากของดีพื้นเมืองประจำจังหวัดกำแพงเพชรจาการสำรวจผลิตภัณฑ์ สินค้า พบว่ากล้วยเค็มกิโลกรัมละ 200 บาทกล้วยอบเนย กิโลกรัมละ 200 บาทเผือกเส้นเค็มกิโลกรัมละ ละ 300 บาท เผือกเส้นหวานกิโลกรัมละ 300 บาท กล้วยไข่อบเนยกิโลกรัมละ 250 บาท มันเส้นเค็มกิโลกรัมละ 300 บาท มันเส้นอบเนยกิโลกรัมละ 300 บาทส่วนที่บรรจุถุงก็มีถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท นอกจากนี้ที่หน้าร้านก็ยังมีกล้วยไข่เป็นเครือ ตั้งวางเรียงราย จำหน่ายอยู่ที่หน้าร้าน กล้วยไข่เป็นเครือจำหน่าย จากราคา 120 บาทจนถึง 320 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพขนาดวามสวยงามของเครือกล้วย และน้ำหนักนายพิเชษฐ์ แรงเขตการ  ประธานตลาดมอกล้วยไข่ เปิดเผยว่าตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากพื้นเมืองกำแพงเพชร หรือตลาดมอกล้วยไข่ เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าของฝากเมืองกำแพงเพชรมานานนอกจากเป็นแหล่งจำหน่ายของฝากที่ใหญ่ที่สุดแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและตลาดแห่งนี้ได้ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นตลาด ของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประกอบการจึงได้รวมตัวกันปรับการแต่งกายให้เป็นแนวทางเดียวกันเน้นความเป็นไทย การพูดจากับลูกค้าให้ไพเราะ สินค้ามีคุณภาพ  และค้าขายด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในวันที่ 15 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร  ว่าเป็นตลาดที่อยู่คู่ขนานกับถนนพหลโยธินที่ยาวที่สุดใน 3 จังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทย