เกษตรไร่อ้อย ตัวจริง “ชัยยศ ตั้งนิยม”

เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ “ชัยยศ ตั้งนิยม”
เผยเคล็ดลับประสบผลสำเร็จ ทำไร่อ้อย
“มีอ้อยไม่มีหญ้า  มีหญ้าไม่มีอ้อย”

นายชัยยศ  ตั้งนิยม อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 1  บ้านวังยาง  ตำบลวังยาง  อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร “เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่”

ประวัติชีวิตเริ่มต้นจากช่วยพ่อแม่ทำไร่อ้อย ในพื้นที่ 400 ไร่  ปัจจุบันขยายพื้นที่ทำไร่อ้อย  เป็นของตนเอง 1,300 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตัน/ไร่ เคล็ดลับในการทำไร่อ้อยให้ประสบผลสำเร็จ

  1. การเริ่มต้นที่ดีถือว่าประสบผลสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว
  2. “มีอ้อยไม่มีหญ้า มีหญ้าไม่มีอ้อย”

ความคิดสร้างสรรค์และ ความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค ดัดแปลงและสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตอ้อยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ได้แก่  ดัดแปลงเครื่องมือในการปรับแต่งพื้นที่ให้ราบเรียบ เพื่อสะดวกในการบริหาร-จัดการน้ำ ไม่ให้ท่วมขังในฤดูฝนหรือตอนให้น้ำ เพื่อยึดหลักว่า “การเตรียมดินที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ”  โดยนำผานปรับดินไปติดกับรถแทรกเตอร์  ปรับดินให้เสมอก่อนทำการระเบิดดินดานด้วยลิปเปอร์ 3 -5 ขา แล้วไถดะด้วยผาน 3 และไถพรวนด้วยผาน 7 ถ้าพื้นที่เป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียว จะใช้จอบหมุนปั่นซอยดินให้ละเอียด ก่อนปลูกอ้อยดัดแปลงเครื่องปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพโดยปลูกอ้อยแบบหลังแบนด้วยผานหัวหมู ชักร่อง ประโยชน์คือ ทำให้ตอ อ้อยอยู่ลึกไว้ตอได้นาน ตออ้อยไม่หลุดจากดินเมื่อตัดด้วยรถตัด  การให้น้ำก็ง่ายขึ้น  แล้วตามด้วยริปเปอร์ติดปีก เพื่อชักร่องสำหรับวางท่อนพันธุ์ดัดแปลงทำกระเช้าอุ้มอ้อย  เพื่อป้องกันและลดปัญหาความเสียหาย ของตออ้อยและการเกิดดินดานจากการกดทับของรถบรรทุกอ้อยที่ลงไปขนอ้อย ทำให้อ้อยตอไม่เสียหายและยังคงให้ผลผลิตต่อเนื่องได้หลายปี  เป็นการลดต้นทุนไม่ต้องปลูกใหม่ ไว้ตอได้นาน 4-5 ปีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาทำงาน ในการตัดอ้อยเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแรงงาน และลดภาวะโลกร้อนแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย  และใช้เครื่องจักรกลสับใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวลงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร มีการบริหารจัดการผลผลิตโดย เลือกพันธุ์ปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของดินและเลือก ปลูกพันธุ์อ้อย ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน  เช่นพันธุ์เบา  พันธุ์กลาง  พันธุ์หนัก  เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีอยู่ และทันกับช่วงฤดูกาลหีบอ้อยของโรงงาน ด้วยการไถระเบิดดินดานทุกรอบการผลิตใหม่เพื่อปรับโครงสร้างของดิน และช่วยแนะนำเกษตรกรที่สนใจปลูกอ้อย  ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ เป็นต้นด้วยข้อเวลาอันจำกัด เราจึงนำบทสัมภาษณ์การทำไร่อ้อย ให้ประสบความสำเร็จ มาลงบทความได้เพียงเล็กน้อย ในโอกาสหน้าทีมข่าวจะนำเกล็ดชีวิต ทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จกับอาชีพของการเป็นชาวไร่อ้อยมาให้ได้รับทราบกันต่อไป  / รายงานโดย /www.kppnews.net สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร