คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

ประชาชนเรือนหมื่น ร่วมพิธีลอยกระทงตามประทีป ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากเจ้าเมือง กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลอยกระทงชมพลุ ตะไล ไฟพะเนียง และกระทงสาย ของเทศบาลเมืองกำแพงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และได้ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงธารประทีปประจำปี 2561 ขึ้นที่บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในพิธีเปิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20 00 น.ที่ผ่านมา นายชวลิต แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาพร้อมกับ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด นางธีรยา ธรรมสุคติ อดีตรองนายกเหล่ากาชาด นางรัชนี อัศวธีระกุล อาจารย์วารินทร์ วัฒนศิริ นางชมดี สุทธะมุสิก  นางอรสา วัฒนศิริ คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นยสุทธิวิทย์์ สายหยุด ป้องกันอำเภอเมือง พ.อ.พงศธร นิพยะ รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการต้อนรับจากคณะบริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร    นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายเสกสรร  สุวรรณวัฒนา นายนพพร ปาณชัย รองนายกเทศมนตรีฯ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงานทุกกองนำโดย นางศศิธร ศิริพงษ์ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ในพิธีเปิดและหลังจากกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีในวันเพ็ญเดือน 12 คืองานประเพณีลอยกระทงธารประทีป อันเป็นประเพณี วัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณ ตามความเชื่อเพื่อแสดงการขอขมาต่อแม่น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีคุณอย่างอเนกอนันต์ ต่อคนสมัยก่อน ทั้งเรื่องใช้อาบชะล้างสิ่งต่างๆประจำวัน รวมทั้งการเพาะปลูก การคมนาคม ถือว่าเป็นการกระทำล่วง เกินให้น้ำสกปรก จึงได้ทำพิธีขอขมาอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละครั้ง บ้างเชื่อว่าเป็นการลอยความทุกข์โศกของตน ที่มีอยู่ให้ออกไปจากตัวกับสายน้ำที่ไหลไป พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตนและครอบครัวได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ และนับว่าในปีนี้ เป็นปีแรกของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ย้ายจากรองผู้ว่าฯจังหวัดชลบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มีโอกาสเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง เสร็จแล้วก็นำเหล่าข้าราชการ พี่น้องประชาชนนำกระทงที่ผลิตจากธรรมชาติไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม หยวกกล้วย ใบตอง และดอกไม้ธูปเทียนร่วมลอยกระทง ที่บริเวณหน้ากระทงใหญ่ ริมเขื่อนแม่น้ำปิงที่กว้างใหญ่ และสวยงาม โดยมีกระทงใหญ่ ตั้งอยู่ในแม่น้ำ นอกจากนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจุดเทียนกระทงสาย ปล่อยมาจากใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง ลอยผ่านมายังบริเวณร่องน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำปิงเมืองกำแพงเพชร ผ่านกระทงใหญ่ ไหลไปยังทิศใต้ ผ่านเกาะกลางน้ำไปอย่างสวยงาม ระยิบระยับ สว่างไสว ร่วมกับกระทงสายฝั่งนครชุม ที่ปล่อยมาจากหน้าวัดพระบรมธาตุ ส่งผลให้ผืนแม่น้ำปิงมีความสวยงาม และไฮไลท์ของพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงธารประทีป ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชาชนมารอชมจำนวนมาก และที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มารอคอยชมความงามของ พลุไฟตะไรพะเนียงที่จุดขึ้นบริเวณเกาะกลางน้ำ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าระเบิด เป็นแสงสีต่างๆสว่างไสวไปทั่วผืนแม่น้ำปิง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ รุ่งโรจน์สว่างไสว ของเมืองกำแพงจังหวัดกำแพงเพชร ที่รุ่งเรืองอารยธรรมประเพณี ที่ได้สืบสานติดต่อกันมายาวนานให้คงอยู่สืบไป ทั้งหมดนี้เป็นความงดงามของประเพณี และการดำเนินงานจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ท่ามกลางความเข้มงวดของระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนประกอบไปด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด  บริษัทนิคส์แลนด์เทรดดิ้งจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามเพชร จำกัด  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขากำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพโรจน์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าขุนรามคอนกรีต ท่าทรายท่าขุนรามคอนกรีต โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร ร้านจรูญพานิช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากำแพงเพชร บริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชรจำกัด ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปสาขาบิ๊กซีและโรบินสัน ห้างโรบินสันสาขากำแพงเพชร//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกแพงเพชร