นายกกาชาดปฏิบัติภารกิจบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน  2561 นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ  แก้วแดง , นางสมจิตร หุตะเสวี  รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวชิรปราการ ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 37 ราย อวัยวะ จำนวน 43 ราย/รอบรั้วกาชาด