1-2  ธันวาคม พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดกำแพงเพชร กำหนด พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”  ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

     นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค นั้น จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก “ในวันที่ 1-2  ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้การจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”  เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน

โดยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดปกติขาว  ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่เสื้อโทนสีเหลือง ไม่สวมใส่กางเกงยืนส์ ไม่สวมรองเท้าแตะ

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่ลงทะเบียน ได้มารับมอบเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชนมาในวันดังกล่าวด้วย เวปไซด์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร http://123.242.164.7/WebKpp/BikeUIRKpp/index.asp