จิตอาสาพัฒนาคูคลอง ในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก

กำแพงเพชร ประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ในเส้นทาง Bike อุ่นไอรักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ในเส้นทาง Bike อุ่นไอรักและบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน มีประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร -หนองปลิง อบต.สระแก้ว  และประชาชนจิต อาสา 650 คนร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ กำจัดผักตบในคูคลองบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้นำประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เคารพธงชาติ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก  จังหวัดกำแพงเพชร  และบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน บริเวณคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยพล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้แยกย้ายปฏิบัติงานเดินแถวออกเป็นชุดอย่างเป็นระเบียบและเดินทางเข้าปฏิบัติ การทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่และคู่คลอง ตามแนวกำแพงคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัว”ใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ทำให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา ทำให้พี่น้องประชาชน เห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นที่น่ายินดี ในวันนี้ประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาคูคลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก และบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่//พิพัฒน์ จงมีความสุข //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร