ทม.ททท.อพม.รณรงค์กิจกรรมทำความสะอาด เสริมท่องเที่ยว” ลด โลก เลอะ”

เทศบาลฯเสริมท่องเที่ยว เน้นบ้านเมืองสะอาด เมืองไทย สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
“ลด โลก เลอะ” จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เปิดโครงการ เมืองไทย สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ” ขึ้นที่บริเวณถนนหน้าลานโพธิ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยคระผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุโขทัย ผู้แทนจาก อพท. ผู้แทนตำรวจท่องเที่ยวสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีกันพร้อมหน้า ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร โดยการเตรียมความพร้อมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้  จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว หรือแวะผ่าน ที่จะขึ้นหรือลงจากทางภาคเหนือตอนบน ถือเป็นโอกาสอันดี หากพวกเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ด้วยตา และสัมผัสด้วยใจเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรของเรา และจะทำให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรซ้ำอีกได้ในโอกาสข้างหน้า และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร รวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณการใช้พลาสติก หันมาดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น และขอให้กิจกรรมดีๆ อย่างนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราชาวกำแพงเพชรให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง