แข่งประกวดวงดนตรี ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ กำแพงฯไปชิงรอบสุดท้ายเชียงใหม่

จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน โครงการประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ภายใต้ชื่อ “Super Cub North Music Awarde 2018” ระดับภาคเหนือ กลุ่มที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร,สุโขทัย และตาก เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรี เพื่อให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคี. ละสร้างมิตรภาพระหว่างสถาบันการศึกษา และก่อให้เกิกการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี คัดเลือกวงดนตรีทั้ง 3 จังหวัด ไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป..🥁🎷By Mickysun /1/12/61