อ.ลานกระบือ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรได้มีจัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ และการทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล  พระครูรัตนวชิภาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นำพระสงฆ์จำนวน 50 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มาร่วมในพิธี และนอกจากนั้นยังมีพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ แสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมพิธีสำคัญ และจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป//อภิมุข/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร