เทศบาลกำแพงฯปรับภูมิทัศน์ ล้างถนนริมแม่น้ำปิง รับปั่น”Bike อุ่นไอรัก”

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิง

ถนนเลียบแม่น้ำปิง เป็นอีกเส้นหนึ่งสายสำคัญ ที่ขบวนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จะขับเคลื่อนผ่านเส้นทางสายนี้ และถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความสวยงาม และมีแม่น้ำปิงขนาดกว้างยาว ทอดผ่านกลางเมืองกำแพงเพชร บนฝั่งจะเป็นสวนสิริจิตอุทยาน และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานริมปิง สนามกีฬาชากังราวองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชรระยะทาง ยาวกว่า 500 เมตรถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมรถน้ำ ออกดำเนินการทำความสะอาด ล้างพื้นผิวถนน ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ ให้มีความสวยงาม และมีความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญ ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้ที่กำหนด ปั่นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และสังคม

เส้นทางการปั่นจักรยาน “เส้นทางประวัติศาสตร์ ” ระยะทาง 29 กิโลเมตร  จุดเริ่มต้นการปั่นจักรยานที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ผ่านหน้าเรือนจำกลาง เลี้ยวซ้ายถนนสายเลี่ยงเมือง  ผ่านหน้าสถานีวิทยุ อสมท.กำแพงเพชร  ป้อมตำรวจธรรมศาสตร์  เลี้ยวขวาผ่านหน้าบิ๊กซี ถนนเจริญสุข   ผ่านหน้าวัดบาง สถานที่ประดิษฐสถาน หลวงพ่อเพชร  เลี้ยวซ้าย   ผ่านตลาดไนท์พล่าซ่า  ผ่านลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (แม่น้ำปิง)   ลอดใต้สะพาน  เลี้ยวขวาขึ้นสะพานแม่น้ำปิง   วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง      ผ่านหน้า  ลานโพธิ์ พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5       เลี้ยวซ้ายถนน  สายกำแพงเพชร-สุโขทัย      ผ่านหน้าวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก    ผ่านศาลหลักเมืองกำแพงเพชร      ผ่านวัดช้างรอบ  ผ่านโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  และสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร