อบจ.แถลงสื่อ จัดแข่งกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561

ที่สนามกีฬาชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, อ.โสภิต อินแนม ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, อ.ไพรัตน์ ภู่ทอง ประธานชมรมวิ่งชากังราว โดยมี นายศุภชัย  ศรีงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561  โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมฟังการแถลงข่าว นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และได้รับเกียรติจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด มหาชน  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการจัดแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2018 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและเฟ้นหานักกรีฑายุวชนและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมทีมสู่การแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน โดยจัดการแข่งขันในรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี รุ่นอายุ ต่ำกว่า 15 ปี และรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี ทั้งชายและหญิง ทั้งนี้ โดยจังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะทำการคัดเลือกยุวชนและเยาวชนในเขตจังหวัดภาคเหนือและ   ภาคกลาง ทั้ง 43 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม   ในการจัดแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชรและรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48 ในปี 2564ทั้งนี้นักกีฬาที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน นอกจากจะเป็นการพัฒนากีฬาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ที่มาจาก 43 จังหวัด ได้รู้จักจังหวัดกำแพงเพชรมากยิ่งขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักกีฬา พร้อมขอเชิญชวนได้เป็นกำลังใจในการชมและเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับการแข่งขัน จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 ส่วนพิธีเปิดนั้นจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป   โดยจะมีการแสดงอันสวยงามของกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง 11 แห่งของจังหวัดกำแพงเพชร คาดว่ามีผู้ร่วมแสดงไม่น้อยกว่า 500 คน//วันที่ 12 ธันวาคม 2561/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร