กำแพงเพชร บริหารจัดการแหล่งน้ำ อบจ.กพ. ส่งเครื่องจักรและชุดเจ้าหน้าที่ ร่วมมือ เทศบาลตำบลคลองพิไกร ขุดลอกคลองวังแม่พาย วัชพืชหนาแน่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่คลองวังแม่พาย ม.10 บ.จำปาทอง  ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจาก นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นประธานเปิด กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร มีนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสมเดช  ถ้ำน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ดร.ประทีป  ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, นายนายบัณฑิต  โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุวัฒน์  จันทร์สุก  นายอำเภอพรานกระต่าย และนายพล  เชื้อทหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

นายปรีชาฯ กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำให้ส่งถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน รวมทั้งการส่งเสริมการประมงในพื้นที่ โดยเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

และเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนดำเนินการ สนับสนุน ให้กิจกรรมกำจัดผักตบชวาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร กำลังคน และงบประมาณ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยจังหวัดได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอประสานแจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ประสงค์ให้ชุดเฉพาะกิจเข้าไปดำเนินการ ขอให้ส่งแบบคำร้องความประสงค์ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ และส่งเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมชุดเจ้าที่เข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัพืชซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3

ด้านนายสมเดช  ถ้ำน้อย กล่าวว่าคลองวังแม่พายแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสายหลัก สำหรับอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลคลองพิไกร ไหลผ่านไปยังตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย  เส้นทางน้ำไหลผ่านเกือบทุกหมู่ทั้งทั้งตำบล กว่า 1,000 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งพี่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกผักสวนครัวขาย ไร่อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ลำคลองมีความกว้าง 45-50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ในปริมาณพื้นที่ จำนวน 24 ไร่   สภาพปัจจุบันลำคลองแม่พาย ณ บริเวณแห่งนี้สภาพวัชพืชขึ้นหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นผักตบชวา  ผักกระฉูด ต้นพง  ต้นไมยราบ  ขึ้นหนาแน่นจนไม่เห็นผิวน้ำลำคลองตื้นเขินคาดว่ามีปริมาณผักตบชวากว่า 1,200 ตัน น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น

เทศบาลตำบลคลองพิไกรจึงได้ประสานงานไปยังชุดปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวาให้เข้าดำเนินการแก้ไขบรรเทาทุกข์แก่พีน้องประชาชน เมื่อได้รับการประสานงาน นายปรีชา ฤกษ์หร่าย จึงได้ให้คณะทำงาน นำโดยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,  นายสุพรรณ อุ่นจันทร์  ผู้อำนวยการกองช่างฯ นำชุดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือเครื่องจักร ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบแขนสั้นติดตั้งบุ้งกี๋ขนาดใหญ่ 1 คัน ,รถขุดตีนตะขาบแขนยาวติดตั้งบุ้งกี๋ขนาดใหญ่ 1 คัน ,เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดตั้งอุปกรณ์ผลักดันผักตบชวาและวัชพืช 2 ชุด ,รถเครน 1 คัน  และรถบรรทุกเทท้าย  1  คัน ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาโดยทันที  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 8 วัน

 

ภาพข่าว//ประชาสัมพันธ์ อบจ.กำแพงเพชร