ทำบุญแซยิด 60 ปี เฮียสรวิชญ์ “กู๋แดง”ธันยบูรณ์สถาพร

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีต..ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดบ้านนิมนต์พระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล โดยมีอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 60 ปีเช้าวันนี้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีธันยบูรณ์สถาพร  เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร คุณสรวิชญ์ “เฮียแดง” และ คุณธัญวลัย “ซ้อแดง” ธันยบูรณ์สถาพร ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่โรงสีและบุคลากรในครอบครัว เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของ คุณสรวิชญ์ ครบ 60 ปี ในวันนี้ทางครอบครัวได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณอเนก ฉัตรชัย ศิริ เฮีนเปี๊ยก โรงสีวรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ จังหวัดลพบุรี คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร  เจ้าของผู้ประกอบการโรงสีสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อม ด้วย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ภรรยา และบุตรชาย นายธงชัย รุ่งชาญชัย(ลีโอ) นายธนชัย รุ่งชาญชัย(ลีอ๋อง) ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมให้กับพระสงฆ์คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร มีตำแหน่งหน้าที่ เป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นอดีต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และยังมีตำแหน่งทางสังคมอีกหลายๆด้าน โดยมีแม่บ้าน  คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กับสามีด้วยรอยยิ้มและความเข้มแข็งตลอดมา แล้วในปีนี้คุณสรวิชญ์มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์วัดใกล้บ้าน ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แบบเงียบๆเรียบง่ายเป็นการส่วนตัว แต่เนื่องจากเป็นสมาชิกของ ทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพงฯ ที่มีเพื่อนสมาชิกเป็นหัวหน้าส่วนราชการได้ทราบข่าว ต่างก็เดินทางเมื่อกล่าวอวยพรแสดงความยินดี ที่ปีนี้คนจีนเรียกว่า (“แซยิด” วันเกิด) เป็นประเพณีจีนอย่างหนึ่ง ความหมายของคำที่เรียกนี้คือ การทำกิจการในวันคล้ายวันเกิด หรืองานเลี้ยงฉลองวันเกิดนั่นเอง สำหรับคนไทย จะเป็นการทำบุญเมื่ออายุ 60 ปี บริบูรณ์ จะมีการหาอาหารดี ๆ รสอร่อยมากินกัน การทำแซยิด นอกจากจะทำกันในหมู่ชาวจีนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ตามฐานะของเขาที่จะทำได้แล้ว คนไทยที่มีฐานะก็ได้รับคตินิยมดังกล่าวมาทำด้วยคุณสรวิชญ์ – คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจโรงสีธันยบูรณ์สถาพรมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 ปัจจุบันมีความมั่นคงบนธุรกิจรับซื้อพืชไร่ จากเกษตรกรและส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่และโกดังสินค้าบนพื้นที่จำนวน 189 ไร่ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้เกรงใจคน และเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ จึงเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมธุรกิจในอาชีพเดียวกันด้านสังคมคุณสรวิชญ์ ได้ใช้เวลาว่างที่มีเพียงเล็กน้อย รวมทั้งคุณธัญวลัย มีได้รับฐานะทางสังคมคอยช่วยเหลือหน่วยงานราชการ บำบัดทุกข์บำรุงสุข แค่กับผู้ยากไร้ และยังได้สนับสนุนปัจจัยในการ บำรุงศาสนสถานวัด ศาลเจ้าใกล้บ้าน มอบเงินสนับสนุนจัดทำห้องโสตทัศน์ศึกษา ในห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท  บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อสร้างห้องรักษาผู้ป่วยพิเศษ และต่างๆอีกมากมาย ในโอกาสคล้ายวันเกิดในปีนี้ ผู้สื่อข่าวสังกัดสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดและรับทราบการทำคุณงามความดี ของครอบครัวธันยบูรณ์สถาพร จึงได้ประกาศให้สังคมได้รับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ได้ถือปฏิบัติการทำความดีเช่นนี้ต่อไป//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน