นายกชัยวัฒน์​ ประชุมข้าราชการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมประจำเดือนแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ของวันที่ 7 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรนางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายนพร ปานชัย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรี และนางศศิธร​ ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนการงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารราชการประชาชนให้มีความคล่องตัวรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุม ได้แก่การรายงานของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการกีฬา และการเรียนการศึกษา ที่มีผลงานเด่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ปัญหา รถขยะ อายุการใช้งานอย่างหนัก ชำรุด ในที่ประชุมได้เร่งรัดให้ ตรวจสอบและลดขั้นตอนในการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา รถขยะ น้ำที่บีบอัดจากขยะ รั่วไหล สร้างความเดือดร้อน ทางกลิ่น​

ในวันที่ 9 มกราคม​ นี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับทางจังหวัด ดำเนินโครงการแยกคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจะมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุข รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ จัดขบวน รณรงค์ ปัญหาขยะ​ 4 จุด โดยขบวนจะเคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬาชากังราว เพื่อประกอบพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะ ก่อนทิ้ง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันเช่นขยะเปียกขยะแห้งและขยะมีพิษ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคต