“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ฯ ร่วมกันรับมอบมือถือเก่า จากพี่น้องชาว อสม. จังหวัดกำแพงเพชร ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะสมตกค้างอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้มีการรวบรวมมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายในครัวเรือนออกจากชุมชน เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย ไร้มลพิษได้มาตรฐานสากลและนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศ / 8 มกราคม 2562