โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายธวัชชัย เทพยุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมด้วย นายปิยะเทพกลึงมั่น สมาชิกสภาเทศบาล นายอนันต์ บรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นายระพิน ดิษทับ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาพนักงาน บุคลากรสถานศึกษาและเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และกล่าวว่าคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติก็ขอให้เด็กๆ ทุกคน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาดี มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสดใสร่าเริง จากนั้นโรงเรียนเทศบาล 2 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มาให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมและแจกของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ