พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ส่งปณิธาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้สื่อข่าว สู้ศึกเลือกตั้ง

ปณิธาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สื่อข่าว

ลงสมัคร สส.ค่ายพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตภาคเหนือ  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายพรรค และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรครูและประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื่อดำเนินนโยบายตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อว่าการศึกษา คือหัวใจสำคัญของการปฏิวัตืประเทศ เกษตรกร คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ ประชาชน คือเจ้าของประเทศ และประเทศไทย ต้องเป็นไทยอย่างแท้จริง ซึ่งพรรคมีความพร้อมในการส่งผู้สมัครครบ 350 เขต หลังจากนั้นได้นำคณะเดินทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชสำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง 4 เขตได้แก่ นางสุภาณี ศิลปชัย (อดีตครู)เขตเลือกตั้งที่ 1  นายปณิธาน จันทน์เขต (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้สื่อข่าว  )เขตเลือกตั้งที่ 2 นายรัชกิจ อภิภัทรฐากร เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุนันท์ สิงห์ประเสริฐ เขตเลือกตั้งที่ 4 /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร