มอบเงินให้ โรงเพยาบาลจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก 

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรวมโชค (เพชรเฟอร์นิเจอร์-เพชรไฟฟ้า)ที่บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก โดยคุณวัชรินทร์-คุณทัศนี จิตตมานนท์กุล (ครอบครัวจิตตมานนท์กุล)ร้านนำชัยเฟอร์นิเจอร์-นำชัยการไฟฟ้า (ตลาดท่ามะเขือ) บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก โดยอากงนำชัย-อามาวรรณา ประเทืองไพรศรี คุณธนัท-คุณจิดาภา สวัสดิกุลชัย พร้อมครอบครัว เป็นผู้มอบ และมี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณจริยา พันธุ์วิทยกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
พว.นงนุช พิเคราะห์งาน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล พว.กรุณา ปิ่นรัตน์สุวรรณ หัวหน้าตึกเด็กบน พว.เพ็ญกมล กุลสุ หัวหน้าตึกเด็กล่าง คุณฐิติพันธ์ แก้วเพชร พนักงานบัตรรายงานโรค คุณสายสุนี เมฆี นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ/ปชส.รพ.กำแพงเพชร  11 มกราคม 2562