“ เตี่ยบำรุง”โรงสีไฟ ไทยเสรี มอบ 6 แสน ให้ โรงพยาบาลกำแพงฯ

โรงสีไฟ ไทยเสรี โดยนายบำรุง – นางรุ่งทิพย์ กฤชภากรณ์ และครอบครัว มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วย ให้กับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ , นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , นางสาวจริยา พันธุ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , คุณนงนุช พิเคราะห์งาน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย / ปชส.รพ.กำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562