“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

นายเทวัญ  หุตะเสวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาด้านสายตา ได้รับแว่นตาที่ตรงกับค่าสายตาและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ  โดยมี นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร/ วันที่ 14 มกราคม 2562//รอบรั้วกาชาด