ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรม กำแพงฯ

พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว เลขที่ 19 ม.1 ถ.ไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และสมาชิกและพุทธศาสนิกชน ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ โบราณสถานกำแพงเพชร- สุโขทัยศรี สัชนาลัย ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562 และได้เดินทางออกจากเทศบาลนครเชียงราย ถึงเขตวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ที่วัดพระแก้ว วัดมหาธาตุ และไหว้ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และได้ร่วมทำวัตรเช้าปฏิบัติธรรม ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระนอน วัดอรัญญิก และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ศาลาภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมี คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีธันยบูรณ์สถาพร  คุณแม่สมนึก ไกรสมเดช ห้องภาพจรัสศิลป์ คุณเพ็ญพักตร์ ภู่ภัทรกุล สมาชิกกรรมการเหล่ากาชาด พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักษาพล รองผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวฯ บก. สส. ภ.6 ได้จัดอาหารหวานคาว ไว้เลี้ยงถวายเพลพระ และเลี้ยงคณะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ จากชมรมสวดมนต์วันเสาร์ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย ได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญใจ และได้เก็บบันทึกภาพภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ไว้เป็นที่ระลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะแสวงบุญ และยังนับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียง เรื่องของการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างดีเลยทีเดียว ข้อมูลวัดพระแก้ว เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ (ป่าไผ่ชนิดหนึ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ณ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ วัดนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า “วัดพระแก้ว” ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑พระเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๗ ได้เกิดฟ้าผ่า ลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ กรมศลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ เป็น โบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘

พระอุโบสถ พระวิหารทรงเชียงแสน มีลักษณะฐานเตี้ย เชิงหลังคาลาดต่ำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ พระประทานในอุโบาถ (พระเจ้าล้านทอง) เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิปปาละที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในประเทศไทย

หอพระหยก อาคารทรงล้านนาโบราณ เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” บนผนังอาคาร แสดงกิจกรรม จากตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้าง และพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ //ขอบคุณข้อมูลภาพประกอบ จาก www.chiangraifocus.com