ชุมชนเก่าแก่วัดคูยาง ทำบุญกลางบ้าน ปีใหม่สืบสานประเพณีของไทย

วันที่ 21 มกราคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บุคลากรสาธารณสุข ประธานชุมชน ผู้สูงอายุ ชาวชุมชน วัดคูยาง ได้จัดพิธีทำบุญกลางบ้านขึ้น โดยนิมนต์ พระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง และพระสงฆ์ พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวชุมชน วัดคูยาง โดยมี นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล,นายสุขวิชาญ มุสิกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตัวแทน นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พี่น้องชาวชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ชาวชุมชนวัดคูยาง ล้วนเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ และในพื้นที่ยังมีวัดคูยางอยู่ในชุมชน คนที่นี่จึงมีความผูกพันกับวัด วิถีชีวิตของไทย ที่ร่วมกันเข้าวัดวัดทำบุญกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  และเสร็จสิ้นพิธีทำบุญชาวชุมชน ต่างก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อกัน ร่วมรับประทานอาหาร และนำอาหารที่ต่างทำกันมาจากบ้าน และนำมาร่วมทำบุญนั้นแลกเปลี่ยนกัน นำกลับไปให้คนในครอบครัวได้รับประทานกันอีกด้วย งานบุญนี้นอกจากนี้ความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แล้ว ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เกิดความสามัคคีของชาวชุมชนวัดคูยางได้เป็นอย่างดี ภาคคว่ำยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ ฉลองเทศกาลปีใหม่ขึ้นอีกด้วย