กาชาดให้กำลังใจ เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 2 ราย ณ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชรและในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบเงินช่วยเหลือ รายละ จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น/รอบรั้วกาชาด