คุณย่าเยาวเรศ เมตตา อบรมเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 7

คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค อายุขณะนี้ 88 ปี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้ง สถาบันพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาโรคร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน และเพื่อเป็นวิทยาทานคือสอนฟรี…มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 20 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ได้มาอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 7 ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยอบรม 5 วัน 2 หลักสูตร ฐมจักร และพัฒนาจักระ โดยอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 15.00 น .ภายในห้องประชุม ทำการอบรมที่อาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพช ร ข้างสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และได้มีพิธีเปิดไปอย่างเป็นทางการโดย คุณโชคดี สุทธะมุสิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเป็นกรรมการสถานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังเป็นศิษย์ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมวิชาพลังกายทิพย์รุ่นที่ 2 ของจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้การอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพในทุกรุ่นได้รับการประสานงานอย่างเข้มแข็งโดยคุณรัชนี อัศวสุธีรกุล คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารบริษัทสามเพชรและธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด  ที่มีประสบการณ์และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นศิษย์ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมวิชาพลังกายทิพย์รุ่นที่ 1 ของจังหวัดกำแพงเพชร และลูกศิษย์ทุกรุ่นร่วมดำเนินการอบรม เพื่อสุขภาพ ได้มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ให้กับพี่น้องชาวเมืองกำแพงเพชร ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาววิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ เป็นวิชาหนึ่งแพทย์ทางเลือก เป็นการบำบัดทางธรรมชาติในจักรวาลและในร่างกาย ทำให้ร่างกายของมนุษย์สมดุล และสามารถนำพลังคอสมิค ใช้รักษาโรคและร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ชะลอการเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยนำพลังคอสมิคมาใช้รักษาตนเองครอบครัวโครงการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ มีคณะวิทยากรที่ได้รับการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย โดยใช้พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งนับวันความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ แต่เป็นพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความเร่งรีบ มีความเครียด และปัญหาทางครอบครัว พฤติกรรมในการรับประทานอาหารหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากมาย ซึ่งก็จะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา เช่นมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ปัจจุบันจึงเห็นว่าประชาชนได้เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสูญเสียงบประมาณ ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในแต่ละราย เป็นเงินจำนวนมาก โครงการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป ทั้งนี้วิชาพลังกายทิพย์ ถ่ายทอดมาจากพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ (อั๋น สุวรรณภาณุ) มาร่วม 30 ปี ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาวิชานี้โดยตรง ที่สถาบันแอสตารา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการศึกษาพร้อมปฏิบัติตน ทำให้เกิดผลดีทางร่างกายและจิตใจ ผนวกกับจุดประสงค์ของวิชาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ จึงได้เปิดอบรมวิชาพลังกายทิพย์เป็นวิทยาทาน โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน ภายหลังมีประชาชนให้ความสนใจจึงตั้งเป็นสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ วิชาพลังกายทิพย์ หรือพลังคอสมิค ของสถาบันแอสตารา เป็นการนำคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวมนุษย์มาเชื่อมต่อพลังจักรวาล  จึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ ไม่มีการหลอกลวง หรือผิดธรรมชาติ และไม่มีการใช้คาถาอาคมทางไสยศาสตร์ รวมถึงไม่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาใดๆ เหตุนี้การนำมารักษาผู้ป่วย จึงไม่มีการวินิจฉัยโรค และไม่มีการจ่ายยา สิ่งแรก คนเราต้องรู้ก่อนว่าในตัวเรานั้นมีจักระทั้ง 7 เป็นเฟืองขับเคลื่อนร่างกาย สำหรับวันแรกมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจนคิวแน่น ทั้งข้าราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน // รายงานโดย พิพัฒน์ จงมีความสุข ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ อินเทอร์เน็ต