กาชาดเคลื่อนที่ทำดีบริจาคโลหิตอำเภอโกสัมพีนคร

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติภารกิจ ได้รับมอบหมายจาก นางนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เคลื่อนที่ออกหน่วยรับบริจาคที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรในเช้าวันที่ 30 มกราคม 2562โดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  จัดเตรียมสถานที่ และประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโกสัมพีนคร ได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อที่จะนำโลหิตไปเก็บไว้ยังธนาคารโลหิตของโรงพยาบาล เพื่อที่จะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อชีวิตแล้ว ก็ยังเป็นการทำความดีให้กับแผ่นดินอีกด้านหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งทางสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันบริจาคโลหิตและอวัยวะรวมทั้งดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เพื่อพี่น้องประชาชนได้โอกาสมีชีวิตด้วยโลหิตของท่าน ซึ่งการออกรับบริจาคครั้งนี้ที่ อำเภอโกสัมพีนคร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 112 ท่าน และบริจาคอวัยวะดวงตา 2 ราย // สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร