ปีนี้..ผู้ว่าฯนายกกาชาดฯ จัดรางวัลมัจฉากาชาดคุ้มค่า เป็นรางวัลใหญ่อย่างจุใจ

ทีมข่าวกำแพงเพชรฮอตนิวส์ chakangrao.today ได้ไปติดตามบรรยากาศ การรับมอบของรางวัลจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่นำไปเป็นรางวัลมัจฉากาชาดในงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในวันนี้ได้พบกับ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้ง นายสดุดี พุทธัง ในอำเภอโกสัมพีนคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ที่แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามามอบให้กับทางเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยอำเภอโกสัมพีนครได้นำตู้เย็นขนาดใหญ่ 2 ตู้ TV ยี่ห้อ Sharp จอขนาด 50 นิ้ว รวมทั้งเตาไมโครเวฟ มูลค่าหลายหมื่นบาท รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนพัดลมมามอบให้ ที่บริเวณโดมเก็บรักษาของรางวัลกาชาด ที่ตั้งขึ้นภายในรั้วบริเวณสำนักงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ในการมอบสิ่งของรางวัลนี้ชื่อว่าโครงการ “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ซึ่งจะมีหน่วยงานจากที่ว่าการ 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งภาคเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนกับกิจกรรมนี้และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิต แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะได้เปิดศูนย์รับของรางวัลมัจฉากาชาด อย่างเป็นทางการ สำหรับในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้สังเกตสิ่งของรางวัลมัจฉากาชาดในปีนี้ ล้วนแต่เป็นของรางวัลที่มีประโยชน์และมีคุณค่า โดยเฉพาะรางวัลใหญ่นั้น รถจักรยานยนต์ ขณะนี้บริษัทห้างร้าน ได้นำมามอบให้จำนวน 14 คัน เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นจำนวนมาก รวมทั้งทีวีจอขนาดใหญ่ รถจักรยาน เรียกว่าในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด ต้องการให้ประชาชนที่มาช้อนมัจฉากาชาดได้ของรางวัลที่คุ้มค่ากลับไปบ้านทุกรางวัล และจากการสังเกตโดยรอบพบว่ามี บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย จํากัด ได้บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำๆจำนวน 15,000 ถ้วย มูลค่าสองแสนสองหมื่น 225,000 บาท คุณสุพจน์ จินตนาเลิศ บริจาคน้ำมันพืช 10.000 ขวดมูลค่า 200,000 บาท บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด บริจาคน้ำตาลทราย 8,000 กิโลกรัมมูลค่า 136,000 บาท  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด บริจาคน้ำตาลทราย 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 400,000 บาท บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด บริจาคน้ำตาลทราย 15,000 กรัมมูลค่า 300,000 บาท ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร มอบข้าวสาร ตราสิงห์โตทอง หอมนุ่มคุ้มราคา จำนวน 40,000 ถุงขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม มูลค่าทั้งหมดจำนวน 800,000 บาท นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะเท่าที่มองเห็นกันได้ในวันนี้ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งกำหนดจัดงาน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหาเงินรายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร พลังมวลชน และประชาชน ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของรางวัล “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-711420 //สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร/ พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน