ร.ร.เตรียมนานาชาติภู่ขจร ฉลองตรุษจีน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในงานวันตรุษจีนประจำปี 2562 และครบรอบ 20 ปี โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีนางสุวนิช ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ ผู้บริหาร และคณะครู ผู้ปกครองใส่ชุดแบบชาวจีน ให้การต้อนรับร.ร.เตรียมนานาชาติภู่ขจร ได้จัดกิจกรรม ฉลองตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีน ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีน และมุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ได้จัดซุ้มนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชม พร้อมกับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกตลอดในงาน กิจกรรมภายในงาน มีขบวนแห่สิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนมังกร ขบวนธงมิตรภาพไทย – จีน ขบวนเครื่องดนตรีจีน ร่วมขบวนกันอย่างคึกคัก สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ได้เปิดการเรียนการสอน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน และประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ซึ่งนำไปสู่การจัดงานตรุษจีนในปีนี้/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร