เทศบาลเมือง กพ.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
เนื่องจากระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง

เนื่องด้วย ระบบโทรศัพท์ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเกิดความขัดข้อง เนื่องจากแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาตู้สาขาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องปัจจุบัน ทำให้โทรศัพท์ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

ในห้วงระยะเวลานี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวให้ประชาชนได้รับทราบ และใช้เป็นช่องทารงในการติดต่อกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 4 หมายเลข คือ
1. หมายเลขโทรศัพท์ 055-711-111 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ต้นโพธิ์
2. หมายเลขโทรศัพท์ 055-711-300 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์แม่ปิง
1. หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-158 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์แม่ปิง
2. หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-163 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้