ห้องทะเบียนท้องถิ่น ทม.ร่วมสนุกวันตรุษจีน” ลุ้นรับอั่งเปา

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมสนุก ในวันตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กับกิจกรรม “บัตรคิวเลขมงคล “วันตรุษจีน” ลุ้นรับอั่งเปา จำนวน 5 รางวัล

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “บัตรคิวเลขมงคล วันตรุษจีน” ลุ้นรับอั่งเปา 5 รางวัลขณะนี้มีผู้ได้รับรางวัลแล้วทั้ง 5 รางวัล คือ
รางวัลแรกบัตรคิวเลข 5 ความหมายคือวันตรุษจีน ผู้ได้รับอั่งเปา คือ เด็กชายระพีพัฒน์ เรืองศรีรางวัลที่ 2 บัตรคิวเลข 9 ความหมายคือวันเกิดท่านนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ผู้ได้รับอั่งเปา คือ เด็กหญิงกรรณิการ์ ธิชารางวัลที่3 เลขมงคล19 ความหมายคือปี 2019 ผู้ได้รับอั่งเปาคือ นายประชุม ทองดอนอ่อนรางวัลที่4 เลขมงคล40 ความหมายคือสำนักทะเบียน ยุค4.0 บริการทันสมัย ผู้ได้รับอั่งเปาคือ น.ส.น้ำทิพย์ ทิมวงศ์รางวัลที่ 5 เลขมงคล 54 เนื่องจากไม่มีประชาชนมารับบริการถึงคิวนี้ จึงจับฉลากมอบอั่งเปาให้พนักงานในห้องทะเบียน เพื่อเป็นกำลังใจ