เจ้าของ”บะหมี่กำแพงเพชร” มอบ 5 หมื่นบาท

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอบคุณ..คุณปรีชา อ่ำเจริญ บะหมี่กำแพงเพชร..บริจาคเงินจำนวน..50,000 บาท สมทบทุนสร้างโดมหลังคากันแดด กันฝนหน้าเสาธง ติดเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมพิสุทธิ์จงกลนี) และหลังคาอเนกประสงค์(หน้าอาคารศรีสัตตบรรณ)ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร..ดำเนินการโดย คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโดยมี คุณสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการฯผู้ดำเนินการพร้อมด้วย คุณกาญจนา บุตรดา คณะกรรมการเครือข่ายเป็นผู้รับมอบ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบท.ผู้ประสานงานเครือข่ายให้การต้อนรับ..ขออานิสงค์จงส่งผลให้เจริญยิ่งๆไปเทอญ