เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะ ประจำปี 2562
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าว โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2562