ผู้ตรวจฯแจงกฎหมายการเลือกตั้ง สส.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายวิรุธ ปัญญาอินทร์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติที่ขัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการเลือกตั้ง สส.ในครั้งนี้