กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

ผู้สื่อข่าวเคพีพีนิวส์ chakangrao.today ได้รับการร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาทางถนนประชาหรรษาซอย 12 เกี่ยวกับกองขยะอยู่ข้างทางทั้งสองฝั่งถนน เป็นกองขยะขนาดใหญ่ มีเศษสิ่งวัสดุทิ้งรวมอยู่ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะ ที่ถูกทิ้งจากครัวเรือน ใส่ถุงมาเป็นอย่างดี ขยะดังกล่าวมีกระป๋องกาแฟเศษถุงเศษโฟม พลาสติกต่างๆ เป็นลักษณะของอาหารจานด่วน ที่น่าจะเป็นขยะ มาจากบ้านพักหอพัก ในบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ก็จะมีที่ ฟูกนอน เศษไม้ เศษโฟม เศษวัสดุต่างๆ ถูกนำมาทิ้งกองรวมกัน นอกจากจะเป็นขยะในพื้นที่แล้วน่าจะเป็นขยะจากนอกพื้นที่ด้วยที่นำมาทิ้งไว้ณบริเวณจุดต่างๆนี้ ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลก็ได้รับการร้องเรียนจากกองขยะดังกล่าว และได้เข้าตรวจสอบพบว่า เป็นจุดทิ้งขยะที่ไม่ใช่จุดกำหนดของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ของเอกชน เป็นที่รกร้าง และทางเทศบาลได้แจ้งกับเจ้าของที่ดินดังกล่าวแล้วว่า มีขยะอยู่ในที่ดินของท่าน ควรจะมีการกั้นหรือการประกาศเพื่อให้ผู้ที่ทิ้งได้รับทราบซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่เคยปักป้าย และแจ้งถึงความผิด ในการทิ้งขยะแต่ก็ถูกมือดีทำลายป้ายดังกล่าวทิ้ง แล้วก็เกิดกองขยะเช่นนี้ตลอดมา ฝ่ายรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ ทำหน้าที่ดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ได้นำมาตรการต่างๆมากำหนดเพื่อให้เกิดความสะอาด และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ชุมชนแต่ก็ยังมีขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเก็บกวาดขยะอยู่ดีปัญหาดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และจากการสอบถามในชุมชน ก็ไม่ทราบว่าเป็นขยะมาจากที่ใด ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ใกล้เคียง เช่าบ้าน ที่ขับรถมายามค่ำคืน ก็จะนำขยะติดมาด้วย แล้วก็จะทิ้งโดยลักลอบทิ้งในที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการเฝ้าระวังเพื่อที่จะหาตัวผู้ทิ้งขยะดังกล่าวมาปรับทัศนคติ และแจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับความผิด พรบ.ความสะอาดให้ได้รับทราบซึ่งขยะนอกจากจะเป็นปัญหาในระดับพื้นที่แล้ว ก็ยังเป็นปัญหาในระดับชาติ ที่มีหลายโครงการที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการ เพื่อลดการทิ้งขยะ และนำขยะนั้น มาเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งขณะนี้มีโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง อย่างเร่งด่วน ให้ท้องถิ่นได้ดำเนินการ แต่ถ้าหากประชาชน ยังขาดจิตสำนึก ขาดความรับผิดชอบ เอาแต่สะดวก เอาแต่สบาย แล้วมักง่าย นำขยะมาทิ้งในพื้นที่ของคนอื่น นอกจากทำลายสิ่งแวดล้อม และพิษของขยะส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคนเมืองกำแพงเพชรอีกด้วยล่าสุด…วันนี้ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการ ดูแล และเก็บขนขยะ ที่มีผู้ลักลอบทิ้งบริเวณ ถนนประชาหรรษาซอย 12 พร้อมนี้ ได้จัดทำแผน เพื่อเฝ้าระวังและแนะนำ ประชาชน ให้เข้าใจและ ทิ้งขยะให้ถูกวิธีต่อไป // สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน