งานบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้ อส.ที่เสียชีวิตนอกจากนี้ มอบเข็มและมอบทุนให้กับ อส. เป็นเกียรติอีกด้วยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าฯ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร   นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ไพโรจน์ แก้ววันศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายหมวดตรีธํารงค์ อัศวสุธีรกุล นายหมวดตรีสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร นายหมวดตรีมนต์ชัย รุ่งชาญชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมพิธีที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกองเอกเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนพระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ จุดเครื่องทองน้อย หน้าป้ายอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จนเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ มีการแสดงยุทธวิธียิงปืนฉับพลันและการปราบจลาจล  และอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จาก นายกองใหญ่อนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด้วยกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งกองกำลังประจำถิ่น ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความมั่นคงของประเทศ การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบริการพี่น้องประชาชนทั่วไป ซึ่งจวบจนบัดนี้เป็นเวลา 65 ปีแล้วกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปัจจุบันกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร มีสมาชิกจำนวน 110 นาย ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 3 ราย รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 2 ทุน มอบเครื่องแต่งกายประจำปีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้โอวาท โดยยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยรักประเทศชาติรักประชาชนเหมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันพึงระลึกไว้เสมอว่าตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนเราจะหยุดนิ่งไม่ได้และขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร