แขวงทางหลวงกำแพงเพชร  One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณสายทางในสังกัด ได้แก่

1.ทล.1 ตอนโนนปอแดง – ปากดง

กม.417+900- กม.418+775

2.ทล.1 ระหว่าง กม.453+000-กม.454+000

  1. ทล. 1 ตอน นครชุม –วังเจ้า กม.476+600 – กม.477+100
  2. ทล. 101 ตอน นครชุม – น้ำดิบ ที่ กม.11+650 – กม.13+000

5.ทล.1072 ตอนเขาชนกัน-มอตะแบก กม.66+300-66+900 (แยกวังปลาอ้าว), กม.84+600-85+300 (แยกเขาน้ำอุ่น)

6.ร่วมกับพนักงานโรงงานน้ำตาลนครเพชร ทางหลวงหมายเลข 1084 ระหว่าง กม.93+700 – กม.94+1252

7.ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง ระหว่าง กม.35+700 – กม.36+300 (สี่แยกคลองน้ำไหล) , กม.45+600 – กม.45+925 (สี่แยกคลองลาน)

#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

#กรมทางหลวง

#สายด่วนทางหลวง 1586

#ขับช้า เปิดไฟหน้า(เวลากลางวัน) คาดเข็มขัดนิรภัย

#เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง