สนง.ใหม่ อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการฯ

อัยการจังหวัดกำแพงเพชรย้ายสำนักงานจากอาคารเดิมไปปฏิบัติหน้าที่ยังอาคารแห่งใหม่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยอัยการข้าราชการสำนักงานอัยการรวมทั้ง คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญพระพุทธรูป (หลวงพ่อเทพโมลี)  ประดิษฐานภายในสำนักงานอาคารชั้น 3  ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรแห่งใหม่ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานอัยการสูงสุด ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยได้ฤกษ์งามยามดีที่จะย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการยังสำนักงานอาคารแห่งใหม่ เลขที่ 482 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตามวันและเวลาดังกล่าวสำหรับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร หลังเดิมนั้น ตั้งอยู่หลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อาคารสำนักงานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2535 ได้เปิดทำการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2535 โดยนายไพศาล หิรัญสาลีดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้น ด้วยงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 16,220,000 บาท ต่อมาพื้นที่อาคารดังกล่าวคับแคบและไม่เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เสนองบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ขึ้นภายในศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ภายในศูนย์ราชการมีอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรและอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ทางซ้ายอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารศูนย์ราชการทำให้หน่วยงานราชการนั้นมีความสง่างาม พร้อมที่จะให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามความวัตถุประสงค์และให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร