“วันตรุษจีน”โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล วันตรุษจีน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา โดยมี นางสาวสุชีรา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา และในนามคณะกรรมการจัดงาน เทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2562 กล่าวรายงาน วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีนตามวันทาง จันคติถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปีที่มีการเฉลิมฉลอง ในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ โรงเรียนชากังราววิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเพณีวัฒนธรรมชาวจีนรวมทั้งเข้าใจยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีการใช้ภาษาจีน
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสู่อาเซียน เทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 602 คนและคณะครูจำนวน 32 คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกจำนวน 14 คน นอกจากนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นเกียรติร่วมงาน กิจกรรมวันตรุษจีน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) โดยมีนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ มีนางเพ็ญศรีช่อพฤกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 622 คน โดยมีกิจกรรมการแสดงประกอบไปด้วย การแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ของนักเรียน และการจัดฐานกิจกรรมซึ่งมุ่งเน้นนักเรียนให้ได้ร่วมทำกิจกรรมกันทุกคน