วาเลนไทม์ เรียบง่ายมีคู่สมรสให้โอกาศพิเศษ มาจดทะเบียนถึง 40 คู่

บรรยากาศการจดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ที่จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 11.00 น.ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิสิษฐ์ แร่ทองปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธาน เปิดงานจดทะเบียนสมรสในวันนี้ โดยมี นายองอาจ สังฆหัตถากรนายอำเภอเมืองกำแพงเพชรด้กล่าวถึงความเป็นมา ของการจดทะเบียนสมรสในวันนี้ว่า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้รับบริการที่รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการของกรมการปกครอง การ จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ เป็นความร่วมมือระหว่าง ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขากำแพงเพชรกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือว่าวันวาเลนไทน์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับเอกชน การจดทะเบียนสมรสนับว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและสำคัญของสังคมไทยคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้สำหรับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด 40 คู่ ซึ่งก็มีทั้งคู่ของคนหนุ่มสาว คู่ครอง คนวัยกลาง   กับคู่สมรส ที่อยู่กินกันมานับ 10 ปี รวมทั้งมีบุตรธิดากันแล้ว ก็สมัครใจที่จะมาจด ทะเบียนกันในวันนี้ โดยให้เหตุผลถึงโอกาสอันดี ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก บางคู่ก็ ต้องการความ ประทับใจและเป็นวันสำคัญที่จดจำ ในการจดทะเบียน จึงใช้วันแห่งความรักเป็นวันเริ่มต้นนอกจากนี้ได้มีบางคู่ ที่จดทะเบียนแล้วสามารถ นำไปสู่การลดหย่อนภาษี หรือด้านอื่นๆได้นายปิยะ นุ่มทอง อายุ 30 ปี นางสาวสุธาทิพย์ ไชยสิทธิ์  26 ปี พนักงานโรงงานน้ำตาลนครเพชร อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.10  เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เผยว่าแต่งงานมาแล้ว 12 ปีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส วันนี้นับเป็นโอกาสดีขึ้นไปจดทะเบียนสมรสและใบทะเบียนสมรสก็ยังนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนปัญหาการทะเลาะของคู่รัก โดยส่วนตัวทะเลาะกันบ่อยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจที่ทำให้ความรักยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้นางสาวธัญลักษณ์  นิสยันต์  อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ หมู่ 11 ตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จงกำแพงเพชร ปุ๋คู่สมรสชื่อนายธงเทพ  ชูสงฆ์  อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 4 ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บอกว่าแต่งงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็คบกันมา 10 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 11 จะคิดว่าแต่งงานกันแล้วก็อยากจะมาจดทะเบียนให้ชีวิตคู่นั้นมีความสมบูรณ์ โดยถือเอาวันให้ผมรักเป็นวันที่พิเศษมากขึ้น ซึ่งทุกวันก็เป็นวันพิเศษอยู่แล้วนายประดิษฐ์ สีสดใส อายุ 25 ปีอยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 6  สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  นางเสาวรีย์  นพรัตน์  เมย์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร  อยู่บ้านเลขที่ 113 ทับ 3 หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  คู่นี้บอกว่าเราคบหากันมา 12 ปีแล้วและตอนนี้ก็มีบุตรด้วยกันอยู่ 1 คนวันนี้มีความมั่นใจในชีวิตคู่เป็นอย่างมากจึงได้ถือเอาวันนี้โดยพูดคุยกันและมีความเห็นตรงกันจึงขอเอาวันแห่งความรักของปีนี้เป็นวันสำคัญของครอบครัว นอกจากนี้แล้ว ยังมีคู่รักที่มาจดทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ กว่า 60 ปี มาจดทะเบียนแต่ขอเป็นส่วนตัวเพราะว่าอายุมากแล้ว เขินๆอายๆ แต่อยากจะทะเบียนสมรสสักครั้งในชีวิตนายอำเภอเปิดเผยว่าสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์สากลซึ่งจะจัดทุกปี เป็นนโยบายของกรมการปกครองที่ต้องการส่งเสริมให้คู่รักที่อยู่กินกันมาแล้ว แต่ยังไม่จดทะเบียนสมรสได้มาจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเพื่อแสดงความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายและเป็นการให้เกียรติกัน การแต่งงานตามประเพณีแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมาจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อผลเกี่ยวเนื่องไปถึงบุตรและสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้อรกมากมาย นอกจากนี้แล้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชรยังมี ศูนย์บริการ ภายใต้ชื่อจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของห้างบิ๊กซี ให้บริการทั้งงานทะเบียนราษฎร์งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป สามารถไปใช้บริการได้ ในวันเวลาราชการ/ สมาคามนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร