ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

ข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่โยกย้ายมาแทนตำแหน่งเดิมที่เกษียณข้าราชการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรภายในศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบำรุง เนียมนาค ในการเดินทางมารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร  โดยย้ายมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งนายรวีโรจน์  ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรที่เกษียณอายุราชการ

เบื้องต้นทราบว่าหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัด ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่นี้ เดิมทีรับราชการจังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร ก่อนที่จะเดินทางไปรับราชการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ชลบุรี ต่อมาได้ขอโยกย้ายมาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ใกล้บ้านและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ ให้มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดชลบุรี  ที่ได้ยกย้ายมานั้นก็ได้ร่วมงานกับ นายเชวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันได้โยกย้ายมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เบื้องต้นก็จะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง ในจังหวัดกำแพงเพชร ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกำแพงเพชร และในวันนี้มี นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรและยังเป็นผู้สื่อข่าวส่วนกลางอีกหลายสำนัก รวมทั้งสื่อเว็บไซต์ท้องถิ่น และ นายบุญทิน นนท์คำ นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี