บนเส้นทางวิชาชีพ สื่อมวลชนอาชีพ 27 ปี 

กราบสวัสดี ท่านที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่าน วันที่ 5 มีนาคม ก็แวะเวียนมาบรรจบอีกครั้งเหมือนเช่นทุกปี ซึ่งนับเป็นวันอันสำคัญยิ่ง ของผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “นักข่าว”เดิมทีนั้นเป็นหยุดของนักข่าว แต่ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารประจำวัน ส่งผลให้นักข่าวนั้นทำงานอย่างไม่มีวันหยุด และในปัจจุบัน จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงสื่อมวลพอสมควร ไม่ว่าจะเคยเป็นนักข่าวทีวี ช่อง 9 อ.ส.ท.ม.หรือ “โมเดริน์ไนน์ทีวี- สื่อวิทยุ  “สำนักข่าวไทย” สื่อท้องถิ่นหนังสือพิมพ์  สตาร์นิวส์ ประชาไทย  และสื่อทีวี “ทิพย์เคเบิ้ลทีวี-รัตนเคเบิ้ล ทีวี” อีกทั้งดำรงตำแหน่งในองค์กรสื่ออีกหลายสมัยปัจจุบัน ทำหน้าที่ ผู้สื่อข่าวค่ายเนชั่นแชลแนล หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก”  หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ new ทีวี  สถานีข่าว เวริ์คพร้อย รวมทั้งสื่อออนไลน์ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเป็นสื่อยุคต้นของ เว็บบอร์ดออนไลน์ กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์  www.kppnews.net  มุมมองของ ผู้ที่ถูกเรียกว่า  ฐานันดรที่ 4″ ความหมายโดยนัยแล้วคือ  ผู้ที่มีสถานะแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือผู้ที่มีอภิสิทธิ์ในการขีดเขียนเรื่องราวต่างๆ  ผ่านสื่อมวลชน เป็นผู้ที่ รู้จักถ่อมตัว ทำหน้าที่เพื่อประชาชน โดยไม่เรียกร้องสิ่งใดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  ไม่เอาสิทธิของประชาชนไปใช้ผิดๆ

ทุกครั้งที่สื่อมวลชนติติง วิพากษ์วิจารณ์ใคร ต้องระมัดระวังอยู่เสมอๆว่า เรากำลังวิจารณ์แทนประชาชน มิใช่วิจารณ์ตามอำเภอใจ หรือตามแต่ใจเรา  ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักข่าวในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในที่สุด  ที่สำคัญความเป็นสื่อมวลชน จะถูกยกย่องอย่างมีเกียรติ จากสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลัง กลับกั…หากใช้ความเป็นสื่อมวลชน ไปเบียดบัง เอารัดเอาเปรียบ ใช้เป็นเครื่องมือ สร้างผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้กับตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่รู้จักเคารพ ครูบาอาจารย์ ไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกประเภท ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน ท้ายสุดของบั้นปลายชีวิต ในวิชาชีพสื่ออมวลชน จะถูกสังสังคมพิพากษาปิดฉาก ไปอย่างไร้คุณค่าจาก ความศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นขอให้สื่อรุ่นใหม่ๆ จงใช้เกียรติ  ทำหน้าที่กระบอกเสียง ความเป็นสื่อมวลชนของท่าน สร้างศรัทธาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อประชาชน อย่างเข้มแข็ง เสียสละและอดทน  ไม่ว่าจะต้องฝันฝ่าอุปสรรคใดๆ อยู่ภายใต้กรอบ “จรรยาบรรณ และจริยธรรมสื่อมวลชน” ขอให้ทุกท่าน จงพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป วันนักข่าว 5 มีนาคม 2562 //พิพัฒน์ จงมีความสุข  / บนเส้นทางวิชาชีพ สื่อมวลชนอาชีพ 27 ปี