ชาวอำเภอเมืองร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กาชาด

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และศูนย์บริการโลหิตภาค (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 32 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 6 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย