ประกาศสถาปนา ก่อตั้งสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

นักข่าว สังกัดสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร จัดกิจกรรม 1 ปี กินข้าวคุยกันฉันท์พี่น้อง” ในโอกาสสังสรรค์สถาปนา สมาคมฯ และวันนักข่าว ปี 62เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ห้องจัดงานเลี้ยงภายในโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กลางเมืองกำแพงเพชร สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กินข้าวคุยกันฉันท์พี่น้อง” ในโอกาสสังสรรค์วันสถาปนาสมาคมฯ และ วันนักข่าว ปี 62 โดยมี นายสมพงษ์  พงศ์สุทธิยากร  นายกสมาคมฯ นายสุเทพ อินทจันทร์ ,นางจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา ,ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นส.สุทธิกานต์  บุ้นเสา เลขาธิการ  นายขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ นายดิเรก ยคชรัตน์ ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน พ.ต.ท.เชาวลิต รัมวุฒิ จรรยาบรรณ นายวิทยา จตุรภาค กีฬานายฤทธิชัย พลมั่น ผช.เลขาธิการ นายอภิมุข โรจน์นวกร ผช.กีฬาและ ปชส. นายประวิทย์  ปะนะตัง ผช.จรรยาบรรณ ทางสมาคมฯยังได้รับเกียรติคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วยนายศุภชัย ศรีงาม  นายปณิธาน จันเขตร์  นายพิพัฒน์ จงมีความสุข นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ  นิวัฒน์ (ทางหลวง)  ทรงกลด เจ้าอภิบริบูรณ์ นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนาคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร  นายวีระ เอื้อจิตญานนท์  นายสมศักดิ์ ขำสกุล  พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี  นายรังสรรค์ สบายเมือง   ดร.เสริมวุฒิสุวรรณโรจน์ นายสดุดี  พุทธัง

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง,นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเหล่ากาชาด ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  เนื่องจากนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ห้างทองไทยเจริญ บริษัทสามเพชร ธรรมรัตน์คอนกรีตก่อสร้างจำกัด ห้างหุ้นส่วนสุวรรณกิจก่อสร้าง คลังจังหวัด โรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชร บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เรือนจำกลางกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัด หอการค้าจังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดกำแพงเพชร บริษัทโรงสีธันยบูรณ์สถาพร บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น บริษัทโรงสีสนั่นเมืองกำแพงเพชรเอ็กซ์ปอร์ตจำกัด  เอสซีเอ็น มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  พีที ฮอนด้ามอเตอร์เซลล์ จำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์โฮมโปร ท่าขุนรามคอนกรีต    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี ) พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์ พัฒนาการจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน คุณประหยัด ติบมุ่ง โรงเรียนอนุบาลวาริน บริษัทสหกรีนฟอเรสท์ ผู้จัดการโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว บริษัทปตทสผโครงการ เอส 1  ฯลฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร บริษัทในเครือ tcc Group บริษัทชุมอิเล็คทริค Mall  อายิโนะโมะโต๊ะ กำแพงเพชร  เกษตรอำเภอเมือง สนง.วัฒนธรรม คุณธิติวัฒน์ สิริโรจนรัตน์ หน.ป้องกันและปฏิบัติการ  สน.ปภ.กำแพงฯ คุณสาธิต ตันติสันติสม นายอำเภอเมือง- ลานกระบือ ตำรวจท่องเที่ยว  ฯลฯ การรวมตัวของสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร เกิดขึ้น จากสื่อมวลชนส่วนกลางหมายถึงนักข่าวที่มีสังกัดสถานีอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นสถานีใหญ่ที่เผยแพร่กระจายข่าวไปทั่วประเทศ และต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อท้องถิ่น อีกหลายแขนง ต่างมีแนวคิดถึงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ในสภาพที่การแข่งขันทางธุรกิจสูง และการเกิดของสื่อ Webboard เทคโนโลยีที่สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดน เกิดการสื่อสารของยุคใหม่ และยุคเก่าประยุกต์เข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่าความเจริญก้าวไกลจะมาถึง แต่ยังไม่สามารถแยกสื่อเหล่านี้ออกจากกันได้ เพื่อความคล่องตัว ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ลดค่าใช้จ่าย ย่นระยะของข้อมูลข่าวสาร เพื่อความรวดเร็ว ต่อการผลิตสื่อไปถึงประชาชน สื่อส่วนกลาง และสื่อท้องถิ่น ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรวมกันของสื่อเหล่านี้ ยังหมายถึงแนวคิดอุดมการณ์ที่แยกออกจากกัน ในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ออกจากความหน่วง มาเป็นกลุ่มเพื่อความคล่องตัว เพราะการทำหน้าที่สื่อมวลชนส่วนกลาง นั้นต้องกระชับรวดเร็วแม่นยำ ถึงแหล่งข้อมูล และเร่งถึงสถานีเพื่อพิจารณาในการผลิตเผยแพร่ ทุกนาทีจึงมีความสำคัญของข่าว และความรับผิดชอบที่สูง เพื่อให้ข่าวมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดเพื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวที่มีต้นสังกัดทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น มีทั้ง ทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์  ประกอบด้วย

 1. สมพงษ์ ไทยรัฐ นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ผู้สื่อข่าว ไทยรัฐทีวี, นสพ.ไทยรัฐ และไทยรัฐออนไลน์
 2. ศุภชัย ศรีงาม นสพ.เดลินิวส , นสพ.ประชาไทย
 3. พิพัฒน์ จงมีความสุข เนชั่นทีวี, เดลินิวส์, workpoint, กรุงเทพธุรกิจ, NewTV, คมชัดลึก, ผช.ช่อง 9 สำนักข่าวไทย, www.kppnews.net
 4. อาทิตย์ สุวรรณโชติ นสพ.ข่าวสด
 5. สัญชัย ศุภดิษฐ์ นสพ.มติชน
 6. จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์สี่ทิศ
 7. จักรพรรณ์ ร้องเสียง Thai PBS, ไทยรัฐ, เช้านี้ที่หมอชิด PPTV, ช่อง 8, อัมรินทร์ และสปริงนิวส์ และ timenews กำแพงเพชร
 8. สุเทพ อินทจันทร์ ช่อง 13 สยามไทย และ นสพ.สี่ทิศ
 9. จันทร์ จันทร์ฉาย นสพ.ไทยรัฐ ช่อง 7 HD ผู้จัดการ manager
 10. ธนรัฐ นครกัณฑ์ ช่อง 8
 11. ขวัญชัย ยุทธนสุนันท์ TNEWS , รายการตาสัปรด ช่อง 3
 12. ภาณุวัฒน์ พันธ์ชัย ไบรท์ทีวี, ช่อง 7
 13. เจษฎา เรื่อศรีจันทร์ Newsstation
 14. ทรงกรด เจ้าอภิบริบูรณ์ ช่อง 9 สำนักข่าวไทย
 15. ปณิธาน จันทร์เขตต์ นสพ.เดลินิวส์
 16. ดิเรก ยคชรัตน์ สวท.กำแพงเพชร
 17. ศรีจันทรา  ปานช้าง  วิทยุตำรวจภาค 6
 18. อรวรรณ ปาลัว  วิทยุ อสมท.
 19. อนุพงษ์  สมศักดิ์  วิทยุ อสมท.
 20. บุญทิน  นนท์คำ  นสพ.สี่ทิศ