ชาวบ้านเฮ !!!! กฎหมายเก็บ หน่อไม้ เห็ดโคน-ไข่มดแดงขายได้ไม่ถูกจับ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดกำแพงเพชร – นครสวรรค์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ รวม 894 ตร.กม. รวมทั้งผืนป่ากันชนรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด

โดยช่วงต้นของฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ป่าผืนนี้จะเริ่มมีหน่อไม้ เห็ดเผาะ กระทือ เอื้อง บุก กระเจียว ผักอีนูน และอื่นๆ อีกหลายชนิดให้ชาวบ้านเก็บไปบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ และหลายๆปีที่ผ่านมาชาวบ้านต่างร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์เพื่อหาอยู่หากินร่วมกันจนเกิดความอุดมสมบูรณ์

ท่ามกลางกระแสข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการหาของป่ามาขายแล้วถูกจับ ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับรั้วเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ฯได้ดีใจเฮ ที่ สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ใช้เป็นกฎหมายเก็บเห็ดโคน-ไข่มดแดง หน่อไม้ ฯลฯ ขายแล้วไม่ถูกจับ

นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 2 และ 3 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ ต่อไปในอนาคต โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง2 ฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานับแต่อดีต และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยในส่วนของอุทยานฯ

มีการอนุญาตให้ราษฎรซึ่งอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อยู่อาศัยทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ ราษฎรในท้องถิ่นสามารถเก็บหาของป่าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในปริมาณที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม หากเข้าหาของภายในเขตอุทยานฯต้องมีกฎกติกา คือ การเก็บหาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด หรืออะไรต่างๆ จะมีการกำหนดแบ่งโซน พื้นที่ที่เหมาะสมในการเก็บหา ตามฤดูกาล เหมาะสมเพียงพอในการเก็บหา โดยไม่รุกล้ำเขต และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ก็จะลดผลกระทบต่อชาวบ้านที่หาของป่า เก็บเห็ดแล้วถูกจับกุมดำเนินคดี

เพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด โดยกรรมาธิการฯและสนช.เห็นชอบ ตามมาตรา 42 ที่ระบุว่าผู้ใดเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้วย

ด้านนายชัยพร ทิมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า ชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านทั้งอำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง ต่างดีใจ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ให้ชาวบ้านได้เข้าหาของป่าในเขตอุทยานได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะตลอดเวลา ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องกระทบกระทั่งกันบ่อยๆครั้ง เพราะใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยป่าเป็นหลัก เข้าป่าหาไม้ไผ่ มาสานเป็นอุปกรณ์ดักปลา ที่ใส่ข้าวเหนียว จำหน่าย นำรายได้เลี้ยงครอบครัว พอถึงช่วงที่มีหน่อไม้ก็เข้าไปหาหน่อไม้ เมื่อเอาเห็ดโคนออกมาขายผิดกฎหมาย แต่ต่อไปนี้สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์มาดำรงชีวิตและขายได้ โดยจะยอมให้ความร่วมมือ ร่วมร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างกติกาป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ที่ไม่กระทำผิดกฎหมาย// สมพงษ์ /ไทยรัฐ / นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องกำแพงเพชร