รพ.ทม.เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรค ดูแลสุขภาพชุมชน

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และร่วมกิจกรรม การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวใจ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนวังคาง และร่วมกิจกรรมประชาคม แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ให้แก่ ประชาชนในชุมชนวังคาง