อำเภอโกสัมพีนคร ปลุก..เกาะเสือ..พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ตรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะเสือ (บ้านท่าคูณ ม.1) ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส,​ พ.อ.อ.ธวัช แสนแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน, ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อำเภอ, ร.ต.ท.กำพล โชติกะคาม รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร, นายวิชาญ พรมจันทร์ กำนัน ต.โกสัมพี, นางนงค์คาน ถีติปริวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตลอดจนผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ และ อส. รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยฯ/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง/ป่าไม้/อุทยานฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวมกว่า 40 คน ซึ่งได้ร่วมสำรวจพื้นที่ (ทั้งหมดกว่า 500 ไร่ ของ ม.1 ต.โกสัมพี โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาไว้เบื้องต้นแล้ว) และลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ (พบว่ามีการใช้พื้นที่ทำกินของราษฎรในการปลูกพืชไร่ ไม่มีการปลูกบ้านพักอาศัย ประมาณ 25 ครัวเรือน ที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการ) รวมถึงได้สังเกตสภาพภายนอกของกระเช้าข้ามแม่น้ำปิง (ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร สายละ 18 กระเช้า จำนวน 2 สาย รวม 36 กระเช้า ที่ปัจจุบันไม่ได้เปิดใช้งาน และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคก่อนด้วย) จากนั้นได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เดินสำรวจต้นยางพร้อมระบุพิกัด (จำนวน 4 ชุดๆ ละ 10 คน)​ พบต้นยางขนาดใหญ่ในพื้นที่เกาะเสือ จำนวน 148 ต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ฯลฯ โดย อบจ.กำแพงเพชร จะดำเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.​ (ณ เกาะเสือ) อีกครั้ง เพื่อประสานบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาต่อไป/ สิงห์เหนือ รายงาน