ภารกิจดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ภารกิจดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกดำเนินการปฏิบัติหน้ที่ ดังนี้
-เวลา 18.50 น. ได้นำรถดับเพลิงพร้อมพนักงานดับเพลิงออกดับไฟไหม้รถยนต์บริเวณหน้าร้านเทสตี้ สามารถดับไฟได้และกลับเข้าฐานเวลา 19.30 น.
-เวลา 20.30 น. ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก ทม.หนองปลิงดับไฟไหม้ป่าข้าง ตรอ.ฝั่งตรงข้าม TOT. จึงนำกำลังพนักงานดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ กลับเข้าฐานเวลา 22.00 น.
-เวลา 04.50 น.ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดเหตุไฟไหม้กอไผ่บริเวณหลัง รพ.เอกชน จึงนำกำลังพนักงานดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงออกระงับเหตุกลับเข้าฐาน เวลา 06.30 น.