สงกรานต์ ปิด 3 วัน สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง  การปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ด้วยในเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 มีประชาชนเล่นน้ำ  เล่นแป้ง น้ำหอม บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก  ณ  บริเวณถนนสายริมแม่น้ำปิง  สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายริมแม่น้ำปิง  ซึ่งในการเปิดบริการสวนน้ำฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นั้นอาจทำให้ไม่สามารถบำบัดน้ำให้สะอาดได้ทัน เนื่องจากมีจำนวนผู้มาใช้บริการสวนน้ำฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเล่นแป้ง เศษอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มากับผู้ใช้บริการจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำ และหากการบำบัดน้ำไม่ทันอาจทำให้น้ำเน่าเสียถึงขั้นต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ได้

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จึงมีประกาศปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  2562 ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทราบโดยทั่วกัน