ไฟป่า ติดทุกวัน ดับเพลิงออกควบคุมเรียบร้อย

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.35 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์และศูนย์แม่ปิง นำรถยนต์ดับเพลิง106,107 รถยนต์บรรน้ำ203,204 พร้อมเจ้าหน้าที่ 8 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 นาย ออกดับไฟไหม้ป่า หลังหมู่บ้านศุภารัตน์ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ลุกลามไปก่อความเสียหายข้างเคียง